Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2018

lagrandedansemacabre
Twoim celem jest koncentrowanie się na swoich zaletach, wiara we własne siły, miłość do siebie samego, nieingerowanie w sprawy innych ludzi, pokonywanie tego, z czym najtrudniej jest ci sobie poradzić. I wzięcie odpowiedzialności za siebie
— Stuart Wilde

December 29 2017

lagrandedansemacabre

December 21 2017

lagrandedansemacabre
Zas­ta­nawiałam się, czy Ty cho­ciaż przez jedną, je­dyną se­kundę zatęskniłeś za moją obec­nością, za moimi żar­ta­mi czy dziw­ny­mi po­mysłami. Czy przez tą jedną se­kundę poczułeś tęsknotę za mną i po­wie­działeś szep­tem "cholera, bra­kuje mi jej". 
— ehh
lagrandedansemacabre
Zamknąć oczy, śnić bez granic, uzależnić się od marzeń, lecz nigdy nie wierzyć w obietnice, bo to one niszczą wszystko!
— Loca

July 10 2015

lagrandedansemacabre
2634 5150 500
Reposted fromTimeRush TimeRush viasmutnazupa smutnazupa
5326 c9bc 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa
lagrandedansemacabre
Boże, niech w końcu mi wyjdzie.
Reposted fromorchis orchis viaxannabelle xannabelle
lagrandedansemacabre
4104 3cb9
Reposted fromitstoolate itstoolate viaxannabelle xannabelle
lagrandedansemacabre
1633 75c4
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain

July 09 2015

lagrandedansemacabre
Cioran.
Reposted fromMamba Mamba viaxannabelle xannabelle
lagrandedansemacabre
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viaxannabelle xannabelle
lagrandedansemacabre
życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxannabelle xannabelle

July 08 2015

lagrandedansemacabre
życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaxannabelle xannabelle
lagrandedansemacabre
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
Reposted fromyougurtway yougurtway viaxannabelle xannabelle
lagrandedansemacabre
5910 10a8
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viaxannabelle xannabelle
lagrandedansemacabre
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys vianoicoztego noicoztego

July 06 2015

lagrandedansemacabre
Jeden dzień bez rozczarowania, proszę.
— trochę przykro.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasmutnazupa smutnazupa
lagrandedansemacabre
Dla Ciebie to 2 minuty, jeden sms, krótka rozmowa, chwila uwagi, dla mnie to godziny zadręczania się, zepsuty humor i płacz
Reposted fromhardbitch hardbitch viasmutnazupa smutnazupa

July 05 2015

lagrandedansemacabre
Jestem typem, który bardzo przeżywa to, że coś się nie uda, nie powiedzie, komuś się nie spodoba. Ja się tym mocno przejmuję, niestety. I z jednej strony potrafię np. kompletnie zapaść się w sobie, nie robić niczego, nie odzywać się – nawet do siebie – zamknąć się zupełnie, a z drugiej – daje mi to taką silną potrzebę udowodnienia, że jednak dam radę.
— Izabela Kuna

July 02 2015

lagrandedansemacabre
Przestań pieprzyć. Jak mężczyzna kocha kobietę, to o nią walczy. Dostojewski to napisał.
— Janusz Głowacki
Reposted fromdys dys vianoicoztego noicoztego
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl